Przejdź do treści

Kontenerowe Stacje Transformatorowe
SN/nN w obudowie betonowej

Zastosowanie

Kontenerowe stacje transformatorowe KSW i KSZ przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, placów budowy, zakładów przemysłowych z sieci kablowej lub napowietrzno-kablowej średniego napięcia.

Wykonanie

Obudowy kontenerowych stacji transformatorowych wykonywane są w formie elementów stanowiących monolity. Do produkcji wykorzystywany jest beton samozagęszczalny SCC klasy C30/37.
Stacje z obsługą zewnętrzną (KSW) składają się z trzech niezależnych elementów:

 • piwnicy kablowej
 • bryły głównej
 • dachu

Stacje z obsługą zewnętrzną (KSZ) i złącza kablowe SN są zbudowane z 2 elementów:

 • bryły głównej
 • dachu

Piwnica kablowa Wykonana jest z jednolitego prefabrykatu stanowiącego jednocześnie fundament stacji. W piwnicy kablowej wykonywana jest przegroda w celu oddzielenia przedziału kablowego od części służącej jako misa olejowa. Misa ta zdolna jest pomieścić całość oleju z transformatorów zamontowanych w stacji w razie ich awarii. Wyprowadzenie kabli z fundamentu odbywa się przez szczelne przepusty kablowe. Całość powierzchni piwnicy kablowej pokryta jest środkami zapewniającymi wodo i olejoszczelność.

Bryła główna to monolityczny układ czterech ścian i podłogi wykonanych z betonu samozagęszczalnego SCC klasy C30/37. W bryle głównej montowane są rozdzielnice SN i nN, tablice pomiarowe, szafki telemechaniki, transformatory oraz pozostałe wyposażenie stacji. Pod rozdzielnicami wykonywane są przepusty w podłodze w celu przeprowadzenia kabli do fundamentu stacji. Na życzenie klienta w celu osiągnięcia wymaganej klasy odporności ogniowej (do REI 120) po wewnętrznej stronie ścian mocowane są płyty ogniochronne.

Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym. Standardowa kolorystyka stacji podana jest w tabeli. Istnieje możliwość zastosowanie innej kolorystyki lub innego rodzaju elewacji stacji. Wewnętrzna powierzchnia obudowy standardowo pokryta jest tynkiem akrylowym w kolorze białym.

Do komory transformatora i przedziału z rozdzielnicami są przewidziane osobne drzwi wykonane z blachy stalowej (na życzenie klienta drzwi aluminiowe) malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi wyposażone są w żaluzje wentylacyjne w celu chłodzenia urządzeń i wentylacji pomieszczeń.

Dach osadzony jest na ścianach stacji na podkładkach elastomerowych. Wykonany jest w formie prostokątnej płyty żelbetonowej o grubości wynoszącej: 130mm na środku, 90mm przy krawędziach. Zmienna grubość zastosowana jest w celu uzyskania 2,2% spadku. Powierzchnia zewnętrzna dachu jest malowana farbą odporną na warunki atmosferyczne w kolorystyce z palety RAL. Możliwe jest wykonanie dachu również w wariantach dwu lub czterospadowych nakładek dostosowanych do wymogów architektonicznych. Pokrycia nakładek mogą być wykonane
z blachodachówki lub dachówki ceramicznej.

Wyposażenie

Aparatura

Aparatura dobierana jest do indywidualnych potrzeb Klienta oraz energetyki zawodowej. Oferowane rozwiązanie uwzględniają optymalizację wykonania pod względem technicznym jak
i ekonomicznym. W celu zaspokojenia szerokiego grona klientów i sprostania ich indywidualnym potrzebom nasze stacje posiadają dopuszczenie do stosowania w energetyce zawodowej z niżej wymienionymi rodzajami rozdzielnic.

Wykonania stacji indywidulanych uwzględniają również możliwość zastosowania innej aparatury. Szczegółowe dane dotyczące stosowanych produktów znajdują się w katalogach i DTR-kach poszczególnych urządzeń na stronach ich producentów.

Rozdzielnice SN

Stosujemy rozdzielnice kilku producentów, które dobieramy do indywidualnych potrzeb. Wykorzystujemy rozdzielnice w izolacji powietrznej oraz w izolacji SF6. Rozdzielnice są przystosowane do pracy w sieciach Smart Grid. Rozdzielnice wykonane są z pojedynczych pól o dowolnym wyposażeniu, które łączone ze sobą tworzą w pełni funkcjonalną rozdzielnicę. Konfiguracja i parametry rozdzielnicy zależą od wybranego producenta, oferujemy m.in.: własnej produkcji – RSS-24w, Schneider – RM6, SM6, ABB – SafePlus, SafeRing, UniSec; Efacec Normafix, Fluofix; Eaton – Xiria; Siemens – 8DJH.

Dostępne pola:

 • liniowe
 • wyłącznikowe
 • transformatorowe
 • pomiarowe
 • sprzęgłowe
 • szynowe

Transformator

Transformator dobierany jest indywidualnie do projektu z uwzględnieniem parametrów zasilania, jakości, oraz charakterystyki obiektu. Połączenie pomiędzy rozdzielnicami nN /SN, a transformatorem realizowane jest kablami. Możliwe jest też wykonanie połączenia nN przy zastosowaniu szynoprzewodów, lub mostów szynowych.

Rozdzielnica nN RWT

Rozdzielnica zbudowana jest na bazie obudowy modułowej zapewniającą sztywną konstrukcję, w której montowana jest aparatura nN.

Rozdzielnice można konfigurować w zależności od potrzeb a w jej skład mogą wchodzić następujące moduły:

 • Moduł zasilający MZ
 • Moduł odpływowy MO
 • Moduł pomiarowo-bilansujący MP
 • Moduł agregatu MA
 • Moduł oświetlenia SON
 • Moduł baterii kondensatorów MBK

Rozdzielnica RWT dodatkowo jest wyposażana w zabezpieczenia obwodów potrzeb własnych (PW), w których skład wchodzą oświetlenie stacji, gniazdo 230 V oraz dodatkowe obwody w zależności od projektu. W przypadku stacji typu KSZ w obudowie montowane są rozdzielnice nN typu RWTz.

Dokładny opis rozdzielnic RWT i RWTz znajduje się w dedykowanych im rozdziałach.

Pozostałe wyposażenie stacji:

 • Stolarka drzwiowa i wentylacyjna
 • Instalacja oświetlenia i uziemienia
 • Wentylatory
 • Odcinające klapy p.poż
 • Systemy uszczelnień dla kabli nN i SN

TYPY OBUDÓW – KONTENEROWE STACJE TRANSFORMATOROWE KSZ

Stacje mają wymiary zewnętrzne: 2,9 m x 2,1 m (dł. x szer.). Dzięki swoim niewielkim wymiarom są idealnym rozwiązaniem w miejscach o gęstej zabudowie.

Stacja wykonana może być w czterech wariantach:

A – Równoległe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN.
B – Prostopadłe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN.
C – Rozdzielnic SN i nN usytułowanych względem siebie z jednymi wspólnymi drzwiami.
C P.POŻ – Rozdzielnice SN i nN usytułowane względem siebie z jednymi wspólnymi drzwiami.
Trzy ściany i dach stanowią elementy oddzielenia p.poż.

WARIANT A

Szerokość zewnętrzna:2,1 m
Długość zewnętrzna:2,9 m
Wysokość całkowita:2,5 m
Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu):1,65 m
Masa bryły głównej:7,5 t
Masa dachu:2,1 t
Masa całkowita:9,6 t

WARIANT B

Szerokość zewnętrzna:2,1 m
Długość zewnętrzna:2,9 m
Wysokość całkowita:2,5 m
Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu):1,65 m
Masa bryły głównej:7,5 t
Masa dachu:2,1 t
Masa całkowita:~9,6 t

WARIANT C

Szerokość zewnętrzna:2,1 m
Długość zewnętrzna:2,9 m
Wysokość całkowita:2,5 m
Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu):1,65 m
Masa bryły głównej:7,5 t
Masa dachu:2,1 t
Masa całkowita:~9,6 t

WARIANT C P. POŻ

Szerokość zewnętrzna:2,1 m
Długość zewnętrzna:2,9 m
Wysokość całkowita:2,5 m
Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu):1,65 m
Masa bryły głównej:7,5 t
Masa dachu:2,1 t
Masa całkowita:9,6 t

TYPY OBUDÓW – KONTENEROWE STACJE TRANSFORMATOROWE KSW

Są to wolnostojące stacje transformatorowe z wewnętrznym korytarzem obsługi. Produkowane są w dwóch podstawowych wariantach: o szerokości 2,55 m i 2,96 m. Zmienna długość obudów pozwala je dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. W razie potrzeby stacje mogą być wykonane z trzema ścianami i dachem jako elementami oddzielenia p.poż.

Obudowa KSW 255
Dzięki zastosowaniu ruchomej formy możliwe jest wykonanie stacji w obudowie o długości od 3m do 8m (w odstępach co 200mm). Rozmieszczenie urządzeń w stacji oraz drzwi i żaluzji w obudowie jest każdorazowo dostosowywane do projektu i wymagań klienta.

Szerokość zewnętrzna:3 do 8 m
Długość zewnętrzna:2,55 m
Wysokość całkowita:3,62 m
Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu):2,82 m
Masa bryły głównej:16,8 do 38,3 t

Obudowa KSW 296
Dzięki zastosowaniu ruchomej formy możliwe jest wykonanie stacji w obudowie o długości od 2,96m do 6,96m (w odstępach co 200mm). Możliwe jest wykonanie stacji o wysokościach: 2,55m i 2,92m.Rozmieszczenie urządzeń w stacji oraz drzwi i żaluzji w obudowie jest każdorazowo dostosowywane do projektu i wymagań klienta.

Szerokość zewnętrzna:2,96 do 6,96 m
Długość zewnętrzna:2,96 m
Wysokość całkowita:3,64 do 4,01 m
Wysokość po posadowieniu (od p.gruntu):2,84 do 3,21 m
Masa bryły głównej:20,1 do 40,1 t

Obudowy wielkogabaryotwe – projekty indywidualne

W przypadku projektowania wyposażenia, które swoimi gabarytami wykracza poza możliwości umieszczenia w pojedynczej obudowie istnieje możliwość konfigurowania obudów wielosegmentowych. Budynki można łączyć krótszymi lub dłuższymi ścianami. Do połączenia budynków stosujemy elementy blacharskie. Dobraną aparaturę należy optymalnie rozmieszczać.
W uzgodnieniu z klientem przedstawiamy propozycje wykonania obiektu.

Szerokość zewnętrzna:2,96 do 5,92 m
Długość zewnętrzna:  8,54 do 13,96 m
Wysokość po posadowieniu (od p. gruntu):  3,21 do 3,35 m

Do pobrania