Przejdź do treści

OZE razem z nami

Szanowni Państwo!

Firma PRE Edward Biel posiada w swojej ofercie produkty dedykowane pod OZE. Zaliczamy do nich rozdzielnice SN, rozdzielnice nN i stacje kontenerowe metalowe.

Główny produktem dedykowanym pod OZE są rozdzielnice SN z polami wyłącznikowymi i rozłącznikowymi wraz z telemechaniką.

Naszym kolejnym produktem nN dedykowanym pod OZE rozdzielnice RWT (wnętrzowe) z polami wyłącznikowymi 800V do 3200A.

Oferujemy również ekologiczne obudowy aluminiowe w II klasie ochronności (REM2) do stopnia ochrony IP66 posiadające zielony certyfikat z możliwością zastosowania jako złącza kablowe, szafy modułowe itp.

Każdy z wymienionych produktów jest tworzony na podstawie indywidulanych zamówień i projektów.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół PRE Edward Biel