Przejdź do treści

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. w życie nowych regulacji RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę PRE Edward Biel oraz wynikających z tego faktu Państwa praw i obowiązków łącznie z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych celem umożliwienia dalszego korzystania z Platformy Projektowej, znajdującej się na stronie internetowej firmy.

Administrator

Administratorem, tj. podmiotem decydującym o celu oraz sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jest przedsiębiorstwo PRE Edward Biel z siedzibą w Piekarach 363, 32-060 Liszki, woj.

małopolskie, NIP: 6770083002 („PREBiel”).

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż PREBiel przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania Państwa żądania umożliwienia dostępu i korzystania z zasobów Platformy Projektowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także celem prowadzenie analiz statystycznych i analitycznych, dla których podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes PREBiel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykorzystaniu analiz do wewnętrznego raportowania oraz do poprawy jakości świadczonych usług. Przechowywanie Państwa danych odbywa się także dla celów archiwizacyjnych i celem realizacji innych obowiązków, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo sprostowania Państwa danych osobowych przysługuje w sytuacji, gdy zauważcie Państwo ich niepoprawność. Prawo do usunięcia Państwa lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych przysługuje w szczególności, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PREBiel lub będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dodatkowo informujemy, iż macie Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez PREBiel i/lub do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. Przekazanie Państwa danych osobowych może nastąpić jedynie celem realizacji obowiązków, jakie wynikają dla PREBiel z przepisów prawa, w szczególności w ramach prowadzonych kontroli.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane za granicę, w szczególności do krajów znajdujących się poza obszarem UE i EOG.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas, w którym jesteście Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Platformy Projektowej, do czasu wyrejestrowania użytkownika, kiedy to są trwale usuwane. Informujemy również, iż przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres korzystania przez Państwa z Platformy Projektowej lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Celem udowodnienia przestrzegania przez PREBiel przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych (zasada rozliczalności) będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy

Wyrażenie zgody

Informujemy równocześnie, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie ochrony danych, celem umożliwienia dalszego korzystania z Platformy Projektowej jesteśmy zobligowani do uzyskania Państwa zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych osobowych, tj. Imienia, Nazwiska, nazwy Firmy w ramach której Państwo działacie, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, loginu (jeśli jest inny, niż adres e-mail oraz hasła). Bardzo prosimy o wyrażenia zgody poprzez odpowiedź na niniejszą wiadomość; otrzymanie przez nas wiadomości zwrotnej pozbawionej treści będzie poczytywane za wyrażenie takiej zgody. Niewyrażenie takiej zgody w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej widomości uniemożliwi niestety dalsze korzystanie przez Państwa z Platformy Projektowej.

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy (e-mail: rodo@prebiel.pl ) lub telefoniczny (nr tel.: +48 12 280 71 92).

Z poważaniem,

Szymon Biel

Dyrektor Naczelny