Przejdź do treści

STBW Stacje transformatorowe betonowe z obsługą od wewnątrz

Zastosowanie

Stacje transformatorowe betonowe z obsługą od wewnątrz przeznaczone są do współpracy z siecią kablową lub kablowo – napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą do zasilania osiedli mieszkaniowych w miastach, parków i terenów rekreacyjnych, osiedli podmiejskich i wsi, placów budów, zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Wykonanie

Konstrukcja obudowy stacji składa się z trzech niezależnych elementów, tj. piwnicy kablowej, bryły głównej oraz dachu. Piwnica kablowa posiada przedział kablowy oraz wydzieloną szczelną misę olejową. W bryle głównej umieszczone są rozdzielnice SN i nN oraz transformator. Stacja przystosowana jest do obsługi wewnętrznej (odpowiednie wymiary pomieszczeń) i posiada drzwi wejściowe do części z rozdzielnicami SN i nN oraz osobne drzwi wejściowe do części z transformatorem. Komora transformatora oddzielona są od części eksploatacyjnej przegrodą siatkową. Wejście do piwnicy kablowej odbywa się przez właz umieszczony w przedziale
z rozdzielnicami.

Grubość ścian w zależności od wymagań zamawiającego może wynosić 0,10m, 0,12m lub 0,15m (REI120).

Wyposażenie

Stacje transformatorowe w obudowach betonowych z obsługą od wewnątrz wyposażone są standardowo w:
· transformator,
· rozdzielnicę SN,
· rozdzielnicę nN,
· tablicę pomiarową,
· szafkę telemechaniki,
· stolarkę drzwiową i wentylacyjną,
· instalację oświetleniową i uziemiającą,
· systemy uszczelnień kabli.

Wymiary i wyposażenie stacji dostosowywane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Parametry Znamionowe

Długość4 – 8,6m
Szerokość2,61m
Wysokość wewn. / zewn. / od gruntu2,45 / 2,75 / 2,85m
Klasa betonu – dachC50/60 W8 F150
Klasa betonu – bryła głównaC35/45 W8 F150
Klasa betonu – piwnicaC35/45 W8 F150
Obciążenia dachu stacji3500N/m2
Obciążenia dachu stacji śniegiem960N/m2
Wytrzymałość dachy na obciążenia wiatrem150N/m2
Wytrzymałość ścian na obciążenia wiatrem450N/m2
Trwałość w warunkach korozyjnychXC3
Wytrzymałość na uderzenia20 J

Do pobrania

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
STBW Stacje transformatorowe betonowe z obsługą od wewnątrz
0 customer review
0,00  z VAT
RWT - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe do Stacji SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
RWTz - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe Stacji SN/nN z obsługą zewnętrzną
0 customer review
0,00  z VAT
RST - Rozdzielnice Stacyjne Transformatorowe Stacji Słupowych SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
SKS - Szafy Kablowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
SWS - Szafy Wnętrzowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
ZK - Złącza kablowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP - Zestawy przyłączowo - pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP-P - Zestawy pomiarowe półpośrednie
0 customer review
0,00  z VAT
ZZP - Zestawy złączowo-pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT