Przejdź do treści

BK – Baterie do kompensacji mocy biernej

0,00  z VAT

SKU: BK Kategoria:

Zastosowanie

Baterie BK przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia. Głównymi odbiorcami są zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa. Wysokie koszty energii elektrycznej zmusiły odbiorców do wprowadzenia rozwiązań zapewniających realne oszczędności.

Stosując rozwiązania BK w łatwy i nieinwazyjny sposób jesteśmy w stanie zredukować wartość mocy biernej. Poprzez zastosowanie baterii kondensatorów możemy zredukować moc bierną o charakterze indukcyjnym generowaną np. przez silnik. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych regulatorów, bateria automatycznie reguluje moc kondensatorów, w celu utrzymania właściwego cos fi.

Wyposażenie

Obudowa
Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową
odporność na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Aluminiowa OU-1/OU-2 lub Stalowa OU-1/OU-2

Obudowa wykonana z blachy aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Obudowa wykonana jest w I lub II klasie ochronności. II klasa ochronności osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzenia się wody i wilgoci. Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciw-wyłamaniowym oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Elementy montażowe

 • profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do konstrukcji obudowy;
 • płyta montażowa – z tworzywa lub stali ocynkowanej, montowana na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy.

Wyposażenie

 • kondensatory mocy – suche z wypełnieniem gazowym o stopniowaniu zgodnym z wynikami, otrzymanymi z pomiarów lub dokumentacji technicznej;
 • zabezpieczenia kondensatorów – rozłączniki bezpiecznikowe lub wyłączniki dobierane indywidualnie;
 • wyłącznik – odpowiedzialny za wyłączenie wszystkich kondensatorów;
 • regulator automatyczny mocy biernej – np. DCRK;
 • lampki kontrolne – obecność faz, na drzwiach obudowy;
 • okablowanie zestawu – pełne (DY, LgY).

Zakres

 • wykonanie pomiarów w celu określenia parametrów kompensacji;
 • analizę rozliczeń i kosztów powstałych przez energię bierną;
 • przedstawienie oferty cenowo-technicznej dla Klienta;
 • montaż i rozruch baterii na obiekcie;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
 • zapewnienie serwisu i gwarancji kompensacji.

Tory prądowe

 • tory prądowe modułu zasilającego oraz odpływowego wykonane z płaskowników miedzianych łączonych śrubowo lub przewodów LgY o przekroju dobranym do obciążenia prądowego.

Akcesoria

cokół – wykonany w wersji pełnej lub wentylowanej o dowolnej wysokości;
fundament termoutwardzalny – dopasowany do wymiarów obudowy termoutwardzalnej;
fundament aluminiowy FM – dopasowany do wymiarów obudowy, wyposażony w demontowane osłony przednie i tylnie;
fundament betonowy FB – zbudowany ze zbrojonych płyt betonowych, łączonych śrubami z obudową aluminiową lub termo;
kieszeń kablowa.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe:400 V
Napięcie znamionowe izolacji:690 V
Moc znamionowa bierna:12,5 – 500 kVar
Moc znamionowa stopnia:2,5 – 80 kVar
Częstotliwość znamionowa:50 Hz
Wytrzymałość zwarciowa:40 kA
Stopień ochrony IP:44 – 55
Stopień odporności mechanicznej IK:10
Klasa ochronności:I/II
Wymiary zacisków zasilania / odbioru:2 x 4 x 240 mm² / 4 x 240 mm²
Układy sieciowe:TN-S, TN-C
Wysokość / szerokość / głębokość:bez ograniczeń dla obudów
aluminiowych w I lub II klasie ochronności

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;

PN-EN 61439-5

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”;

PN-E-05163

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;

PN-EN 50274

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;

PN-EN 60529

„ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;

PN-EN 62208

„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;

PN-EN 62262

„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;

PN-EN ISO 4628

„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;

PN-EN ISO 2409

„Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Do pobrania