Przejdź do treści

RB – Rozdzielnice Budowlane

0,00  z VAT

SKU: RB Kategoria:

Zastosowanie

 • zasilanie placu budowy, obiektów remontowanych, imprez plenerowych i innych odbiorców korzystających tymczasowo z energii elektrycznej;
 • rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie nN;
 • pomiar zużycia energii;
 • do sieci nN typu: TN-S, TN-C, TN-C-S.

Wyposażenie

Obudowa
Aluminiowa OU-1S lub Stalowa OU-1/OU-2

Obudowa wykonana z blachy stalowej lub aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV. Obudowa wykonana jest w I lub II klasie ochronności. II klasa ochronności obudowy osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej
w trwały sposób na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni obudowy. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzeniu się wody i wilgoci. Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciwwyłamaniowy oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową odporność na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Elementy montażowe

 • profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do konstrukcji obudowy;
 • płyta montażowa – z tworzywa lub stali ocynkowanej, montowane na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy.

Aparatura

Wykorzystujemy aparaturę wielu wiodących i sprawdzonych producentów. Rozdzielnice wyposażane są w aparaturę: zabezpieczającą, rozdzielczą, pomiarową, sygnalizacyjną, sterowniczą, komunikacyjną oraz inne elementy dodatkowe dobrane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Moduł zasilający

 • rozłącznik izolacyjny (bezpiecznikowy) lub wyłącznik mocy
 • (do 910 A), który posiada możliwość blokady otwarcia pod obciążeniem oraz rączkę manewrową na drzwiach obudowy, dostępne aparaty: RA, FWA, RBK, inne;
 • zasilanie kablowe, zaciski typu V lub śrubowe dla kabli o przekroju do 240mm2;
 • możliwość zasilania kolejnych rozdzielnic w przelocie;
 • uchwyty kablowe, wprowadzenie kabli z dołu rozdzielnicy.

Moduł gniazd

 • rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3 fazowe: 160 A;
 • gniazda wtykowe izolacyjne 3 fazowe; 16 A, 32 A, 63 A, 125 A;
 • gniazda wtykowe izolacyjne 1 fazowe; 16 A;
 • gniazda separowane.

Moduł zabezpieczeń

 • wyłączniki różnicowo-prądowe do 63 A;
 • zabezpieczenia nadprądowe gniazd wtykowych.

Moduł pomiaru bezpośredniego i półpośredniego

 • tablica pomiarowa przystosowana do montażu liczników energii czynnej i biernej zamontowana na płycie z tworzywa izolacyjnego, wykonana w wersji uchylnej lub stałej;
 • przekładniki prądowe dobrane do obciążenia, w klasie 0,2s 1;
 • listwy kontrolno-pomiarowej przeznaczonej do łączenia napięciowych i prądowych obwodów licznika energii elektrycznej z obwodami wtórnymi przekładników pomiarowych, możliwość montażu listwy bezpośrednio na płycie lub na szynie TH-35, dostępne aparaty: Ska, LPW, inne;
 • zabezpieczenie układu pomiarowego – wyłącznik nadprądowy z sygnalizacją;
 • sygnalizacja kontrolna – obecność faz – lampki kontrolne;
 • elementy przystosowane do plombowania.

Okablowanie

 • okablowanie szaf wykonane jest przewodami izolowanymi giętkimi (LgY) o przekrojach dobranych do obciążalności prądowej i typu aparatury;
 • szyna PEN z podziałem na PE i N;
 • zaciski kablowe typu V przystosowane do podpięcia kabla o przekroju: 4x240mm2.

Oznaczenia

Oznaczenie zewnętrzne rozdzielnic jest wykonane w technice grawerowania laserowego na tabliczkach metalowych lub z tworzywa o dowolnej kolorystyce.

Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową odporność na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Akcesoria

 • podstawka RBP – umożliwia przenoszenie i ustawienie rozdzielnicy w dowolnym miejscu na placu budowy;
 • fundament termoutwardzalny – dopasowany do wymiarów obudowy termoutwardzalnej;
 • fundament aluminiowy FM – dopasowany do wymiarów obudowy, wyposażony w demontowane osłony przednie i tylnie;
 • fundament betonowy FB – zbudowany ze zbrojonych płyt betonowych, łączonych śrubami z obudową aluminiową lub termo;
 • kieszeń kablowa;
 • cokół – wykonany w wersji pełnej lub wentylowanej o dowolnej wysokości do ustawienia na kanale kablowym;
 • uchwyt naścienny – wykonany z profilowanej blachy, umożliwia montaż obudowy na ścianie.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe łączeniowe:230 V / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji:500 V
Częstotliwość znamionowa:50 Hz
Napięcie udarowe wytrzymywane:4 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych:25/40/63/100/200/400/630 A
Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych:16/32/63/125/160 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:6 kA
Stopień ochrony IP:44 – 54
Stopień odporności mechanicznej IK:10
Klasa ochronności:I/II
Wymiary zacisków zasilania / odbioru:2 x 4 x 240 mm2 / 4 x 240 mm2
Układy sieciowe:TN-S, TN-C, TN-C-S
Wysokość / szerokość / głębokość:bez ograniczeń dla obudów
metalowych w II klasie
ochronności

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
PN-EN 61439-2
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”;
PN-E-05163
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
PN-EN 50274
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
PN-EN 60529
„ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
PN-EN 62208
„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
PN-EN 62262
„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
PN-EN ISO 4628
„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
PN-EN ISO 2409
„Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Do pobrania