Przejdź do treści

RWT – Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe do Stacji SN/nN

0,00  z VAT

SKU: RWT Kategoria:

Zastosowanie

 • do stacji transformatorowych wnętrzowych i kontenerowych
 • SN/nN;
 • do obiektów przemysłowych i budowlanych;
 • zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie niskiego napięcia.

Wyposażenie

Obudowa

 • małogabarytowa, lekka, modułowa, zapewniająca odpowiednią sztywność konstrukcji; wykonana z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych połączonych za pomocą odlewanych łączników;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz stopień ochrony, który zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i uszkodzeniom mechanicznym;
 • w pełni osłonięta, osłony wykonane z blachy stalowej powleczonej antykorozyjnie, malowanej lakierem proszkowym w dowolnym kolorze, wykonane w wersji stałej lub uchylnej umożliwiającej przeprowadzanie przeglądów i badania kamerą termowizyjną;
 • wewnętrzna przestrzeń z wydzielonymi częściami: moduły funkcyjne, tory prądowe;
 • umożliwia samodzielną zmianę strony zasilania, poprzez przełożenie modułu zasilania rozdzielnicy lub zamianę z modułem pomiarowym;
 • łączenie poszczególnych modułów wykonane za pomocą połączeń śrubowych (bez nitowania lub spawania) umożliwia szybki demontaż modułów, wniesienie rozdzielnicy w modułach na miejsce posadowienia w pomieszczeniu (brak miejsca) i ich ponowny montaż;
 • osadzona na dodatkowej ramie, dopasowanej do wymiarów kanału kablowego;
 • wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • możliwość łączenie kliku modułów;
 • uchwyty umożliwiające transport dźwigiem lub suwnicą;

Oznakowanie rozdzielnicy za pomocą trwałych grawerowanych tabliczek z tworzywa, umożliwiające identyfikację wszystkich istotnych elementów.

Tory prądowe

 • tory prądowe modułu zasilającego oraz odpływowego wykonane z łączonych śrubowo płaskowników miedzianych o przekroju dobranym do obciążenia prądowego, wyposażone we wprasowane nitonakrętki umożliwiające wykonywanie prac montażowych aparatury listwowej pod napięciem.
 • szyna przyłączeniowa zacisku uziemiaczy przenośnych;

Konfiguracja
MZ – moduł zasilający

 • zasilanie modułu wykonane jako szynowe lub kablowe
 • za pomocą zacisków na szyny toru prądowego;
 • most szynowy zasilający w pełni osłonięty;
 • rozłącznik izolacyjny lub bezpiecznikowy lub wyłącznik mocy do 2500 A;
 • uchwyty uziemiające do podpięcia uziemiaczy;
 • opcjonalnie moduł może być wyposażany w PK/EQ.

MO – moduł odpływowy

 • rozłączniki lub podstawy bezpiecznikowe (listowe lub
 • skrzynkowe);
 • opcjonalnie moduł wyposażony jest w dodatkowe elementy,
 • np. rozłącznik agregatu;
 • obwody rezerwowe osłonięte;
 • uchwyty kablowe;
 • w zależności od potrzeb z kontrolą przepalania wkładek KPW,
 • bez kontroli przepalania wkładek.

MP – moduł pomiarowy-bilansujący zgodny z wytycznymi dystrybutora
i sprzedawcy energii;
SON – moduł oświetlenia, układ do sterowania oświetleniem ulicznym ciągu komunikacyjnego w okolicy stacji;
OPW – obwody potrzeb własnych, oświetlenie stacji;
PK/EQ – pomiar kontrolny, analiza jakości energii elektrycznej, przekładniki pomiarowe, miernik parametrów sieci (analogiczne lub cyfrowe), analizator parametrów jakości energii elektrycznej, komunikacja;
BK – kondensator do kompensacji biegu jałowego transformatora / bateria kondensatorów.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe łączeniowe:230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:500/690 V
Częstotliwość znamionowa:50 Hz
Napięcie udarowe wytrzymywane:6/8/8 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych:1250/1600/2500 A
Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych;25/25/40 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:25/25/40 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany:52,5/52.5/84 kA
Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego:20 kA
Stopień ochrony IP:4X/2X
Stopień odporności mechanicznej IK:10
Klasa ochronności:I
Układy sieciowe:TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wysokość / szerokość / głębokość:bez ograniczeń

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
PN-EN 61439-2
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziału energii elektrycznej”;
PN-E-05163
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
PN-EN 50274
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
PN-EN 62208
„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
PN-EN 60529
„Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
PN-EN ISO 4628
„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
PN-EN ISO 2409
„Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”;
PN-EN 62262
„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.

Do pobrania