Przejdź do treści

SZR – Szafy załączania rezerwy

0,00  z VAT

SKU: SZR Kategoria:

Zastosowanie

 • podtrzymywanie zasilania w obiektach i sieciach wymagających ciągłości zasilania, ze względu na newralgiczną lokalizacje i pełnione funkcje;
 • przełączanie stron zasilania, według zadanej konfiguracji,
 • w sposób bardzo szybki (Automatyka restytucyjna);
 • spełnianie wymogów niezawodności zasilania;
 • rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie obwodów po stronie nN;
 • zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Wyposażenie

Obudowa
Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową
odporność na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Aluminiowa OU-2

Obudowa wykonana z blachy aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Obudowa wykonana jest w I lub II klasie ochronności. II klasa ochronności osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzenia się wody i wilgoci. Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciw-wyłamaniowym oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Elementy montażowe

 • profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do konstrukcji obudowy;
 • płyta montażowa – z tworzywa lub stali ocynkowanej, montowana na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy.

Wyposażenie
źródło zasilania pierwotne i rezerwowe

W zależności od występującej mocy; styczniki lub wyłączniki / rozłączniki, dodatkowo wyposażone
w zabezpieczenia w postaci rozłączników bezpiecznikowych:

 • od 20 do 450A – styczniki;
 • od 40A do 6300A – wyłączniki i rozłączniki.

sprzęgło – zapewnia bezpieczne przełączanie zasilania w zależności od występującej mocy: stycznik lub wyłączniki/rozłączniki silnikowe;

układ automatyki SZR – przygotowany jest do obsługi styczników
lub wyłączników, zapewnia automatyczne przełączenie pomiędzy zasilaniem pierwotnym i rezerwowym, ustawienie dowolnej zwłoki i nastawy czasowej, blokady przełączenia w celu uniknięcia pracy równoległej.

Stosowane układy automatyki to: PRE (własny moduł), MA-0A, MSR, MAX, inne. Wszystkie przełączenia ustawione są według zaplanowanych diagramów. Nastawę czasu zwłoki można regulować w zakresie 0,2-30s oraz 20-180s. Istnieje możliwość sterowania automatycznego
lub ręcznego.

Tory prądowe

 • tory prądowe o przekroju dostosowanym do obciążenia (LgY, szyna Cu), zacisk PEN z możliwością podziału na PE i N;

Akcesoria

fundament termoutwardzalny – dopasowany do wymiarów obudowy termoutwardzalnej;
fundament aluminiowy FM – dopasowany do wymiarów obudowy, wyposażony w demontowane osłony przednie i tylnie;
fundament betonowy FB – zbudowany ze zbrojonych płyt betonowych, łączonych śrubami z obudową aluminiową lub termo;
kieszeń kablowa.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe łączeniowe:230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:690 V
Częstotliwość znamionowa:50 Hz
Napięcie udarowe wytrzymywane:8 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych:do 4000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:20 kA (1 s.)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany:40 kA
Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego:16 kA
Stopień ochrony IP:44 – 45
Stopień odporności mechanicznej IK:10
Klasa ochronności:I lub II
Układy sieciowe:TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wysokość / szerokość / głębokość:bez ograniczeń dla obudów aluminiowych
w II klasie ochronności

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;

PN-EN 61439-5

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”;

PN-E-05163

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;

PN-EN 50274

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;

PN-EN 60529

„ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;

PN-EN 62208

„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;

PN-EN 62262

„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;

PN-EN ISO 4628

„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;

PN-EN ISO 2409

„Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Do pobrania