Przejdź do treści

Projekt Retrofit

Zastosowanie

Przykładem nowych rozwiązań może być dowolne nowoczesne pole rozdzielnicy dwuczłonowej w izolacji powietrznej. Została zmniejszona w niej ilość pracujących aparatów (występują tylko dwa: wyłącznik lub rozłącznik oraz uziemnik), a także powiązano całość systemem blokad mechanicznych i elektrycznych tak, aby pracownik operujący aparatami nie mógł wykonać operacji zabronionej (np. zamknięcie uziemnika podczas zamkniętego wyłącznika w pozycji “praca”).

Możliwość zastosowania członu wysuwnego z wyłącznikiem lub stycznikiem, zamiast aparatu stacjonarnego.

Istnieje możliwość zastosowania członów stałych do wyłączników wysuwnych. Człony występują w dwóch wersjach:

• w pełni zabudowana i osłonięta kaseta zamykana od przodu drzwiami
• rama wsporcza (składająca się tylko z płyty tylnej z przepustami izolacyjnymi i prowadnicami dolnymi dla członu wysuwnego.

Podstawowe informacje

Problematyka “retrofitu” rozdzielnic SN jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w branży energetycznej. Każdego roku przed problemem wykorzystania starych rozdzielnic stają grupy użytkowników i każdy stoi przed decyzją: wymiana aparatury czy zakup nowej rozdzielnicy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki przedstawionej propozycji dotychczasowa alternatywa rozwiązań poszerzy się, dzięki czemu każdy będzie mógł lepiej dopasować indywidualne rozwiązanie do własnych warunków technicznych i ekonomicznych.

Cechy

Zastosowanie kasety lub ramy wsporczej oprócz zwiększenia niezawodności pola, niesie również dodatkowe korzyści:

• chroni obsługę przed wykonaniem nieprawidłowej operacji (nie może wjechać i wyjechać z pola zamkniętym wyłącznikiem bez wcześniejszego zamknięcia uziemnika nie można przestawić wysuwanego członu z pozycji “praca” do pozycji “próba”, nie można zamknąć uziemnika przed otwarciem wyłącznika.

• konstrukcje wyposażone są w kurtyny przepustów izolacyjnych, tzn. po ich zamknięciu i zablokowaniu obsługa nie ma możliwości dotknięcia styków stałych w przepustach.

• wysunięcie członu wysuwnego do pozycji „próba” i zasłonięcie kurtynami przepustów izolacyjnych pozwala obsłudze stwierdzić, że od strony zasilania, jak i odpływu występuje widoczna przerwa izolacyjna w obwodzie; wysuw członu spełnia rolę dwóch odłączników w starym systemie.

• na członie wysuwnym można zainstalować dowolny niezbędny aparat: wyłącznik próżniowy, wyłącznik gazowy z SF lub stycznik.

• w przypadku, gdy w przyszłości użytkownik zdecydowałby się na kupno nowoczesnej rozdzielnicy okapturzonej dwuczłonowej, może wykorzystać posiadane aparaty wysuwne bez przeróbek.

• dodatkową zaletą kaset i ram wsporczych jest szybkość ich instalacji w polu. Skraca to znacząco czas, jaki należy przeznaczyć na pracę przy jednym polu w przypadku, gdy zdecydujemy się na wymianę wszystkich stałych aparatów na nowe tradycyjnym sposobem – „jeden za jeden”.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe7,2; 12; 17,5 [kV]
Prąd znamionowy630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 [A]
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany20; 31,5 [kA/3s]
Napięcie probiercze udarowe piorunowe125 kV
Prąd znamionowy ciągły630 A
Prąd znamionowy wytrzymywany16 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany40 kA

Zgodność z normami

PN-EN 62271-1
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne.
PN-EN 62271-200
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV

Do pobrania

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
STBW Stacje transformatorowe betonowe z obsługą od wewnątrz
0 customer review
0,00  z VAT
RWT - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe do Stacji SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
RWTz - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe Stacji SN/nN z obsługą zewnętrzną
0 customer review
0,00  z VAT
RST - Rozdzielnice Stacyjne Transformatorowe Stacji Słupowych SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
SKS - Szafy Kablowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
SWS - Szafy Wnętrzowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
ZK - Złącza kablowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP - Zestawy przyłączowo - pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP-P - Zestawy pomiarowe półpośrednie
0 customer review
0,00  z VAT
ZZP - Zestawy złączowo-pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT