Przejdź do treści

Kontenerowe Stacje Transformatorowe
SN/nN w obudowie metalowej

Zastosowanie

Kontenerowe stacje Transformatorowe SN/nN w obudowie metalowej przeznaczone są do zasilania zakładów przemysłowych, placów budowy i do współpracy z odnawialnymi źródłami energii.

Wykonanie

Stacje w obudowach metalowych mogą być zarówno wykonane jako stacje z obsługą zewnętrzna (KSZM) jak i stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi (KSWM). Budowa stacji KSZM i KSWM oparta jest na spawanej ramowej konstrukcji ze ścianami wykonanymi z płyt warstwowych. Dzięki temu stacje te posiadają wysoką wytrzymałość przy niższej masie w stosunku do ich odpowiedników w obudowach betonowych. Takie rozwiązanie znacząco poprawia mobilność stacji, zmniejsza koszt transportu i posadowienia, a ponadto pozwala na transport stacji w miejsce, gdzie dojazd dla ciężkich samochodów jest utrudniony. Stacje w obudowach metalowych mogą być wyposażone w metalowe fundamenty lub płozy.

Wyposażenie

Podobnie jak stacje w obudowach betonowych, stacje w obudowach metalowych są wyposażone w:

  • transformator
  • rozdzielnicę SN
  • rozdzielnicę nN
  • tablicę pomiarową
  • szafkę telemechaniki
  • stolarkę drzwiową i wentylacyjną
  • instalację oświetleniową i uziemiającą
  • systemy uszczelnień kabli

W przypadku wyposażenia stacji w transformator olejowy w komorze transformatora zabudowywana jest wanna olejowa, której objętość jest dostosowywana do ilości oleju w transformatorze.

W stacjach współpracujących z farmami fotowoltaicznymi pracującymi na poziomie napięcia 800V dodatkowe wyposażenie stanowi transformator potrzeb własnych. Służy on do obniżenia napięcia do 400V, dzięki czemu potrzeby własne stacji mogą być zasilane z rozdzielnicy nN lub SN (w przypadku PPW 15kV/0,23kV).

Wymiary i wyposażenie stacji dostosowywane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Na następnej stronie przedstawiona jest przykładowa stacja KSZM do współpracy
z farmą fotowoltaiczną.

Do pobrania

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
STBW Stacje transformatorowe betonowe z obsługą od wewnątrz
0 customer review
0,00  z VAT
RWT - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe do Stacji SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
RWTz - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe Stacji SN/nN z obsługą zewnętrzną
0 customer review
0,00  z VAT
RST - Rozdzielnice Stacyjne Transformatorowe Stacji Słupowych SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
SKS - Szafy Kablowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
SWS - Szafy Wnętrzowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
ZK - Złącza kablowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP - Zestawy przyłączowo - pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP-P - Zestawy pomiarowe półpośrednie
0 customer review
0,00  z VAT
ZZP - Zestawy złączowo-pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT