Przejdź do treści

ZKSN Złącza kablowe SN

Zastosowanie

Złącza kablowe SN przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej w kablowych liniach średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym.

Wykonanie

Obudowa złącza kablowego SN składa się z dwóch elementów: bryły głównej oraz dachu. Oba elementy są wykonane z betonu samozagęszczalnego SCC klasy C30/37. W dolnej części bryły głównej znajdują się otwory wyposażane w przepusty umożliwiające wprowadzenie kabli do rozdzielnicy SN. Obsługa rozdzielnicy SN odbywa się z zewnątrz przy otwartych drzwiach ZKSN.

ZKSN są oferowane w dwóch wielkościach obudów:

ZKSN 130/210 – o szerokości zewnętrznej 1,3 m i długości zewnętrznej 2,1 m.

ZKSN 160/290 – o szerokości zewnętrznej 1,6 m i długości zewnętrznej 2,9 m.

Złącza kablowe mogą być wyposażone w rozdzielnice SN w izolacji gazowej SF6 wszystkich wiodących producentów.

Do pobrania

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
STBW Stacje transformatorowe betonowe z obsługą od wewnątrz
0 customer review
0,00  z VAT
RWT - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe do Stacji SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
RWTz - Rozdzielnice Wnętrzowe Transformatorowe Stacji SN/nN z obsługą zewnętrzną
0 customer review
0,00  z VAT
RST - Rozdzielnice Stacyjne Transformatorowe Stacji Słupowych SN/nN
0 customer review
0,00  z VAT
SKS - Szafy Kablowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
SWS - Szafy Wnętrzowe Stacji WN
0 customer review
0,00  z VAT
ZK - Złącza kablowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP - Zestawy przyłączowo - pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT
ZPP-P - Zestawy pomiarowe półpośrednie
0 customer review
0,00  z VAT
ZZP - Zestawy złączowo-pomiarowe
0 customer review
0,00  z VAT