Przejdź do treści

GABRO Podziemne Stacje Kontenerowe SN/nN
w obudowie betonowej

0,00  z VAT

SKU: SON-R Kategoria:

Wykonanie

Prefabrykowana stacja transformatorowa jest konstrukcją żelbetową, w której można wydzielić następujące obszary funkcyjne:

  • rozdzielnia SN
  • rozdzielnia nN
  • transformator
  • telemechanika i automatyka

Stacja posiada żelbetową podłogę, w której znajdują się przejścia technologiczne służące do wprowadzenia i wyprowadzenia kabli między rozdzielnicą SN a transformatorem. Pod transformatorem znajduje się szczelna misa olejowa, która służy do zgromadzenia oleju z transformatora w przypadku wycieku lub awarii.

W ścianach bocznych obudowy zaprojektowane są szczelne przejścia kablowe służące do wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli do rozdzielni SN oraz rozdzielnicy nn. Pomieszczenie rozdzielnic jest odgrodzone od transformatora perforowaną, stalową, przegrodą siatkową.

Odprowadzenie ciepła z urządzeń zapewnia wentylacja grawitacyjna dzięki zastosowaniu dwóch chodnikowych krat wentylacyjnych w górnej części obudowy stacji.

Chodnikowe kratki wentylacyjne wykonane są w sposób zabezpieczający obuwie przechodniów a zarazem odporne są na obciążenia zewnętrzne. Właz do obudowy jest wykonany tak aby można dokonać wymiany urządzeń technologicznych. W dużym włazie wykonany jest właz dla obsługi. Włazy zakryte są elementami granitowymi chodnika. Wszystkie elementy metalowe narażone na warunki atmosferyczne są ocynkowane ogniowo.

Wewnętrzna powierzchnia ścian jest pomalowana farbą emulsyjną w kolorze białym natomiast zewnętrzna powierzchnia pokryta jest izolacją ciężką masą hydroizolacyjną eliminująca możliwość przedostania się wód do wnętrza stacji.

Obudowę zaprojektowano uwzględniając obciążenie dodatkowe 5 kN/m2 jako obciążenie zastępcze najazdu dla samochodu ciężarowego lekkiego z ładunkiem lub ciężkiego bez ładunku wg PN-88/B-02014.

Wyposażenie

Wyposażenie stacji każdorazowo dobierane jest do potrzeb Klienta oraz wymagań funkcjonalnych, jakie musi spełniać stacja.

Jakość produktu

Jakość produktu jest monitorowana na każdym etapie produkcji z zachowaniem normy EN ISO 9001:2009. Udzielamy podstawowej 24 miesięcznej gwarancji z możliwością jej przedłużenia na życzenie Klienta. Stacja wykonana jest z najwyższej jakości materiałów oraz sprawdzonej i certyfikowanej aparatury.

W okresie gwarancji i rękojmi, producent ponosi odpowiedzialność za usterki i uszkodzenia spowodowane błędną konstrukcją, zastosowaniem niewłaściwych materiałów lub niewłaściwym wykonaniem. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji na życzenie klienta na stację oraz aparaturę.

Lokalizacja

Stacja jest przeznaczona dla terenów miejskich o gęstej zabudowie, parkingach, placach oraz miejscach gdzie występują trudności z montażem tradycyjnej stacji. Przy usytuowaniu obudowy stacji powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych.

Cechy

ściany – beton zbrojony wibrowany klasy C30/37, grubość ścian 14 cm,

• płyta denna – beton zbrojony wibrowany klasy C30/37, grubość płyty 25 cm,

• płyta stropowa – beton zbrojony wibrowany klasy C30/37, grubość płyty 20 cm,

• żaluzje wentylacyjne – aluminium pokryty farbą w kolorze wg palety RAL,

• zewnętrzne kraty wentylacyjne (pomostowe) – stalowe ocynkowane,

• właz wejściowy – stalowy ocynkowany ogniowo

Do pobrania