Przejdź do treści

RPV – Rozdzielnice Fotowoltaiczne

0,00  z VAT

SKU: RPV Kategoria:

Zastosowanie

 • do farm i instalacji fotowoltaicznych
 • zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń
 • rozdział oraz pomiar energii elektrycznej przesyłanej do dystrybucji
 • do sieci DC (1000 V) i AC (500 V)

Wyposażenie

Obudowa
Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową odporność na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Aluminiowa OU-1/OU-2 lub Stalowa OU-1/OU-2

Obudowa wykonana z blachy aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Obudowa wykonana jest w I lub II klasie ochronności. II klasa ochronności osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji.

Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzenia się wody i wilgoci. Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciw-wyłamaniowym oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Elementy montażowe

 • płyta montażowa – z tworzywa lub stali ocynkowanej, montowana na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do konstrukcji obudowy;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy.

Akcesoria

uchwyt naścienny (na konstrukcję panelu) – wykonany z profilowanej blachy, umożliwia montaż obudowy na konstrukcji panelu słonecznego lub ścianie budynku (dotyczy: OU, OIP).

Dostępne rodzaje

 • Rozdzielnica paneli słonecznych – przeznaczone dla generatorów PV montowane na konstrukcji panelu słonecznego lub ścianie budynku, wyposażone w aparaturę przetężeniową i przepięciową oraz złączki wtykowe listowe. Zasilana prądem stałym;
 • Rozdzielnica przetwornicy – przeznaczone dla przetwornicy DC/AC, montowane na ścianie, wyposażone w aparaturę zabezpieczeniową przetężeniową oraz złączki wtykowe listowe, zasilana prądem zmiennym z przetwornicy;
 • Rozdzielnica sieciowa nn np. RM 630 – przeznaczona do rozdziału, pomiaru, zabezpieczenia i przesyłu pozyskanej energii do sieci dystrybucyjnej.

Aparatura

 • Wykorzystujemy aparaturę wielu wiodących i sprawdzonych producentów.

Rozdzielnice wyposażane są w aparaturę:

 • zabezpieczającą – rozłączniki generatora, rozłączniki liniowe, bezpieczniki przetwornic, ochronniki i inne;
 • rozdzielczą – elementy złączne i tory prądowe;
 • pomiarową – analiza i zbieranie informacji o pracy oraz ilości wytworzonej energii oddanej do sieci;
 • sterowniczą – sterowanie i koordynacja pracy instalacji fotowoltaicznej;
 • komunikacyjną – wspierająca zdalne sterowanie wszystkimi procesami instalacji fotowoltaicznej.

Parametry znamionowe

RozdzielnicaPaneli
słonecznych
PrzetwornicyRozdzielczo
– przesyłowa nN
Napięcie znamionowe izolacji:1000 V500 V500 V / 690 V
Charakterystyka prądu:stałyzmienny, 50 Hzzmienny, 50 Hz
Prąd znamionowy ciągły:30 Ado 630 Ado 630 A
Stopień ochronyIP 44 – 66IP 44 – 66IP 40 – 66
Klasa ochronności: I/III/II I/II
Wymiary zacisków zasilania / odbioru:do 35 mm²do 35 mm²do 240 mm²

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;

PN-EN 61439-5

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”;

PN-E-05163

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;

PN-EN 50274

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;

PN-EN 60529

„ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;

PN-EN 62208

„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;

PN-EN 62262

„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;

PN-EN ISO 4628

„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;

PN-EN ISO 2409

„Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Do pobrania