Przejdź do treści

TLP – Tablice Licznikowe Piętrowe

0,00  z VAT

SKU: TLP Kategoria:

Zastosowanie

 • w budownictwie wielorodzinnym do rozprowadzenia infrastruktury niskonapięciowej i słaboprądowej budynku;
 • do montażu układów licznikowych dla mieszkań oraz poprowadzenie WLZ w budynku;
 • rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć
  i przeciążeń po stronie nN;
 • do sieci nN typu: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT.

Wyposażenie

Obudowa
Stalowa OU-1/OU-2

Wewnętrzna, pod lub natynkowa, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej (łączenie poprzez spawanie), malowana proszkowo w dowolnym kolorze, wymiar dostosowany do przygotowanego otworu szachtu oraz wyposażenia i indywidualnych potrzeb Klienta. Uchwyty montażowe (śrubowe) na bokach lub plecach obudowy pozwalają na sprawne osadzenie tablicy w szachcie kablowym.

W tylnej części obudowy przewidziano przestrzeń do pionowego prowadzenia okablowania dla całego budynku. Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne oraz jedno lub wielopunktowe ryglowanie. Drzwi wyposażone w zależności od wyposażenia w zamek zwykły systemowy, zamek energetyczny lub zamek baskwilowy na wkładkę oraz kłódkę.

Wyposażenie

 • listwa zasilająca umożliwiająca podpięcie okablowania do 95 mm2;
 • tablica pomiarowa 1 lub 3 fazowa, przystosowana do montażu liczników energii, zamontowana na płycie z tworzywa izolacyjnego, wykonana w wersji stałej;
 • zabezpieczenie przed/za licznikowe – według wytycznych (zabezpieczenie nadprądowe, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wyłącznik izolacyjny, ogranicznik mocy);
 • zdalny odczyt danych z licznika za pomocą sieci bezprzewodowej GPRS lub światłowodu;
 • moduł słoboprądowy dla TV, internetu i domofonów;
 • moduł administracyjny wyposażony w aparaturę modułową do zabezpieczenia obwodów oświetlenia, automatyki, itd;
 • przedział kablowy;
 • elementy przystosowane do plombowania.

Okablowanie

 • okablowanie tablic wykonane przewodami izolowanymi giętkimi (LgY) o przekrojach dobranych do obciążalności prądowej i typu aparatury;
 • szyna PEN z podziałem na PE i N;
 • listwa zaciskowa przystosowana do podpięcia kabla o przekroju: 5×95 mm2.

Akcesoria

 • osłona maskująca pionu – osłona pionu, przystosowana do montażu nad i pod tablicą TLP, wymiar dostosowany do szerokości zamontowanej tablicy oraz wielkości otworu pionu.

Wyposażenie tablic TLP dobierane jest pod kątem wymogów spółek dystrybucyjnych
oraz na życzenie Klienta.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe łączeniowe:230 V / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji:690 V
Częstotliwość znamionowa:50 Hz
Napięcie udarowe wytrzymywane:4 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych: do 630 A
Stopień ochrony IP:30 – 45
Stopień odporności mechanicznej IK:08 – 10
Klasa ochronności:I/II
Wymiary zacisków zasilania / odbioru:240 mm2 / 16 mm2
Układy sieciowe:TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wysokość / szerokość / głębokość:bez ograniczeń dla obudów
metalowych w II klasie
ochronności

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;
PN-EN 61439-2
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”;
PN-E-05163
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;
PN-EN 50274
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;
PN-EN 60529
„ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;
PN-EN 62208
„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;
PN-EN 62262
„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;
PN-EN ISO 4628
„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;
PN-EN ISO 2409
„Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Do pobrania