Przejdź do treści

ZZP – Zestawy złączowo-pomiarowe

0,00  z VAT

SKU: ZZP Kategoria:

Zastosowanie

 • do dystrybucyjnych sieci kablowych niskiego napięcia;
 • rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie nN.

Wyposażenie

Obudowa
Tworzywo termoutwardzalne

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44 lub 54. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, w kolorze RAL 7035, z możliwością dodatkowego lakierowania zapewniającą czasową odporność na oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV.

Aluminiowa OU-2

Obudowa wykonana z blachy aluminiowej (łączenie poprzez spawanie lub nitowanie). Malowana proszkowo w dowolnym kolorze. Wymiar dostosowany do rodzaju, ilości wyposażenia oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Obudowa posiada dużą odporność na degradację, oddziaływanie środowiska i promieniowanie UV. Obudowa wykonana jest w I lub II klasie ochronności.

Obudowa w II klasie ochronności osiągnięta jest poprzez nałożenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, wyłożonej w trwały sposób na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni obudowy. Grubość warstwy zapewnia właściwy stopień izolacji. Wentylacja umożliwia stały przepływ powietrza poprzez zastosowanie labiryntu wentylacyjnego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wnikania zanieczyszczeń i gromadzenia się wody i wilgoci.

Drzwi posiadające zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciw wyłamaniowym oraz wielopunktowe ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową.

Elementy montażowe

 • profile montażowe – stalowe, otworowane, montowane do konstrukcji obudowy;
 • płyta montażowa – z tworzywa lub stali ocynkowanej, montowana na pionowych profilach montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej pod izolatory torów prądowych;
 • uchwyty kablowe z belką montażową;
 • płyty maskujące – wykonane z płyt z tworzywa lub blach metalowych, montowanych do konstrukcji obudowy.

Wyposażenie
Część pomiarowa

 • tablica pomiarowa 1 lub 3 fazowa, przystosowana do montażu liczników energii, zamontowana na płycie z tworzywa izolacyjnego, wykonana w wersji stałej;
 • zabezpieczenie przed/za licznikiem – według wytycznych (zabezpieczenie nadprądowe, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, wyłącznik izolacyjny, ogranicznik mocy);
 • tory prądowe o przekroju dostosowanym do obciążenia (LgY),
 • zacisk PEN z możliwością podziału na PE i N;
 • zdalny odczyt danych z licznika za pomocą sieci bezprzewodowej GPRS, lub światłowodu;
 • miejsce przeznaczone do zamontowania układu do akwizycji i transmisji danych pomiarowych w wybranej technologii Smart Metering;

Wyposażenie zestawów ZPP dobierane jest pod kątem wymogów spółek dystrybucyjnych oraz na życzenie Klienta.

Część złączowa

 • rozłączniki bezpiecznikowe listwowe, skrzynkowe lub wyłączniki mocy do 1200 A;
 • wykonana w wersji stałej;
 • podstawy bezpiecznikowe do 630A;
 • przekładniki prądowe modułu pomiarowo-bilansującego dobrane zgodnie z wytycznymi dystrybutora i sprzedawcy energii;
 • zasilanie i odejścia wykonane jako kablowe, wyposażone w zaciski typu V lub VLM;
 • miejsce na przekładniki prądowe dla układu pomiarowego;
 • obwody rezerwowe osłonięte;
 • uchwyty kablowe.

Tory prądowe

 • tory prądowe modułu zasilającego oraz odpływowego wykonane z łączonych śrubowo płaskowników miedzianych o przekroju dobranym do obciążenia prądowego, wyposażone we wprasowane nitonakrętki umożliwiające wykonywanie prac montażowych aparatury listwowej pod napięciem;
 • szyna PEN z możliwością podziału na PE i N wykonana z Cu lub Al.

Akcesoria

fundament termoutwardzalny – dopasowany do wymiarów obudowy termoutwardzalnej;

fundament aluminiowy FM – dopasowany do wymiarów obudowy, wyposażony w demontowane osłony przednie i tylnie;

fundament betonowy FB – zbudowany ze zbrojonych płyt betonowych, łączonych śrubami
z obudową aluminiową lub termo;

kieszeń kablowa.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe łączeniowe:230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:500 V
Częstotliwość znamionowa:50 Hz
Napięcie udarowe wytrzymywane:4 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych:do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:20 kA (1 s.)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany:40 kA
Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego:16 kA
Stopień ochrony IP:44 – 54
Stopień odporności mechanicznej IK:10
Klasa ochronności:I lub II
Wymiary zacisków zasilania / odbioru:2 x 4 x 240 mm² / 4 x 240 mm²
Układy sieciowe:TN-S, TN-C, TN-C-S
Wysokość / szerokość / głębokość:bez ograniczeń dla obudów aluminiowych
w II klasie ochronności

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;

PN-EN 61439-5

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”;

PN-E-05163

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;

PN-EN 50274

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;

PN-EN 60529

„ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;

PN-EN 62208

„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;

PN-EN 62262

„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”;

PN-EN ISO 4628

„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;

PN-EN ISO 2409

„Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć”.

Do pobrania