Przejdź do treści

RST – Rozdzielnice Stacyjne Transformatorowe Stacji Słupowych SN/nN

0,00  z VAT

SKU: RST Kategoria:

Zastosowanie

 • w zakresie rozdziału energii elektrycznej
 • zabezpieczenia obwodów odpływowych po stronie nN
 • zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przepięć oraz w sieciach dystrybucyjnych
 • do bilansowania zużycia energii i pomiarów kontrolnych
 • może pracować w sieci trójfazowej TN-S, TN-C, TN-C-S, TT i IT
 • przeznaczona jest do montażu pod transformatorem na słupie

Wyposażenie

Obudowa
Aluminiowa OU-1/OU-2

 • blacha aluminiowa o grubości minimum: 2 mm, gięta, łączona za pomocą spawów, przystosowana do mocowania bocznego;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz stopień ochrony,
 • który zapobiega wnikaniu pyłów i uszkodzeniom mechanicznym;
 • malowana proszkowo w dowolnym kolorze (np.: RAL 7032, 7035);
 • wymiary rozdzielnicy są dowolne, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

  Obudowa aluminiowa jest wykonywana w I lub II klasie ochronności.

Obudowa
Cechy wspólne obudów OU

 • dwustronne drzwi, oddzielne dla poszczególnych modułów,
 • otwierane pod kątem 180 stopni, trzy punktowe ryglowanie;
 • zawiasy wewnętrzne z zaczepem przeciwwyłamaniowym;
 • zamek baskwilowy zamykany na kłódkę lub wkładkę systemową;
 • dach dwuspadowy lub kopertowy wyposażony w kominki
 • o średnicach dostosowanych do wymiarów wielopalczastych głowiczek termokurczliwych;
 • dno obudowy posiada otwór umożliwiający wprowadzenie kabli poprzez kanał kablowy;
 • oznakowanie rozdzielnicy za pomocą trwałych grawerowanych tabliczek z tworzywa, umożliwiających identyfikację wszystkich istotnych elementów.

  Obudowa posiada labirynt wentylacyjny zapobiegający gromadzeniu się wody i wilgoci.

Akcesoria

 • kanał kablowy K-AL, wykonany z blachy aluminiowej lub kompozytu, w dowolnym kolorze. Wymiary kanału dostosowane do ilości obwodów oraz wysokości zamontowania obudowy;
 • fundament metalowy FM lub betonowy FB pozwalający na postawienie obudowy rozdzielnicy jako wolnostojącej przy żerdzi stacji;
 • obejmy mocujące OM wykonane z cynkowanych profili stalowych, umożliwiające bezpośredni montaż rozdzielnicy na żerdzi.
 • Konstrukcja obudowy zapewnia dowolny rozstaw i kształt obejm;
 • podstawka P umożliwia dodatkowe wsparcie i punkty podporu dla obudowy rozdzielnicy przy niestandardowym wyposażeniu, jak zwiększenie ilości aparatury i urządzeń, przekroju szyn.

Tory prądowe

 • tory prądowe wykonane z łączonych śrubowo płaskowników miedzianych o przekroju dobranym do obciążenia prądowego, wyposażone we wprasowane nitonakrętki umożliwiające wykonywanie prac montażowych aparatury listwowej pod napięciem;
 • szyna PEN z możliwością podziału na PE i N.

Konfiguracja
MZ/MO – moduł zasilająco – odpływowy

 • zasilanie wykonane za pomocą oddzielnych zacisków typu V lub VLM dla dwóch kabli o przekroju do 2x4x240A i 4x240A;
 • zasilające rozłączniki bezpiecznikowe listwowe i skrzynkowe lub wyłączniki mocy: 400/630/910/1250 A z kontrolą przepalania wkładek KPW lub bez kontroli przepalania wkładek;
 • zasilanie pola agregatu rozłącznik listwowy 400 A/630 A;
 • odpływowe rozłączniki lub podstawy bezpiecznikowe listwowe i skrzynkowe 160/250/400/630/910 A z kontrolą przepalania wkładek KPW lub bez kontroli przepalania wkładek;
 • przekładniki prądowe modułu pomiarowo-bilansującego dobrane zgodnie z wytycznymi dystrybutora i sprzedawcy energii;
 • obwody rezerwowe osłonięte bez i z kontrolą przepalania wkładek.

MP – moduł pomiarowy-bilansujący zgodny z wytycznymi dystrybutora
i sprzedawcy energii;
SON – moduł oświetlenia, układ do sterowania oświetleniem ulicznym ciągu komunikacyjnego w okolicy stacji.

Parametry znamionowe

Napięcie znamionowe łączeniowe:230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:690 V
Częstotliwość znamionowa:50 Hz
Napięcie udarowe wytrzymywane:12 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych:400/630/910/1250 A
Prąd znamionowy ciągły szyn odpływowych;160/250/400/630/910 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:20 kA (1 s.)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany:40 kA
Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego:16 kA
Stopień ochrony IP:44
Stopień odporności mechanicznej IK:10
Klasa ochronności:I/II
Układy sieciowe:TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wysokość / szerokość / głębokość:bez ograniczeń

Zgodność z normami

PN-EN 61439-1
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne”;

PN-EN 61439-2

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziału energii elektrycznej”;

PN-E-05163

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”;

PN-EN 50274

„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”;

PN-EN 62208

„Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”;

PN-EN 60529

„Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)”;

PN-EN ISO 4628

„Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy”;

PN-EN ISO 2409

„Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć”;

PN-EN 62262

„Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)”.

Do pobrania